Projekty zakończone

Projekt „PoMOC – jesteśmy z Wami”

Projekt „PoMOC – jesteśmy z Wami”, finansowany ze środków Programu „Razem Możemy Więcej” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Od 5 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Fundacja „MultiOcalenie” realizowała projekt „PoMOC – jesteśmy z Wami!”. Oferta projektowa była skierowana przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli bezpieczne schronienie.
W ramach projektu beneficjenci mogli skorzystać z:

  • pomocy prawnej
  • pomocy psychologicznej
  • wsparcia socjalnego i integracyjnego
  • kursów języka polskiego dla dorosłych i dla dzieci
  • korepetycji dla dzieci
  • spotkań integracyjnych ze społeczeństwem przyjmującym.

W ramach projektu Fundacja wydała książkę „Dziewczyny na granicy” opisującą historie kobiet, które na przestrzeni lat trafiły do naszej organizacji.
Oferta projektowa trafiła do 3011 użytkowników.


Warszawskie Centrum Integracyjne 3

W okresie 1 października 2019 – 30 września 2022 realizowaliśmy projekt „Warszawskie Centrum Integracyjne 3” (30/12-2019/FAMI) współfinansowany ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji, oraz budżetu Państwa. Realizacja projektu przypadła na niezwykle trudny czas na pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. Pomoc w projekcie otrzymali obywatele państw trzecich zamieszkujący województwo mazowieckie (imigranci, osoby ze statusem uchodźcy/ochroną uzupełniającą, rodziny repatriantów, uciekinierzy z Ukrainy). Nasz zespół specjalistów udzielał pomocy w języku polskim, gruzińskim, rosyjskim, czeczeńskim, ukraińskim, angielskim, arabskim i francuskim. Beneficjenci projektu korzystali z pomocy prawnika, psychologa, mediatorów kulturowych, specjalisty ds. aktywizacji zawodowej. Organizowaliśmy kursy języka polskiego dla dorosłych i dzieci, a także zajęcia wyrównawcze dla najmłodszych.


Po torach dziejów – wystawa

Naszą wystawę “Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji”, realizowaną ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra, można oglądać obecnie w Szkole Podstawowej nr 34 w Białymstoku (ul. Pogodna 12). 
Czytaj dalej.

Warszawskie Centrum Integracyjne 2

Projekt „Warszawskie Centrum Integracyjne 2” jest kontynuacją działań integracyjnych dla imigrantek i ich dzieci ze społeczeństwem przyjmującym – mieszkańcami Warszawy i aglomeracji warszawskiej, które nasza Fundacja prowadzi od marca 2014. W grupie docelowej znajduje się wiele kobiet z Kaukazu Północnego, Ukrainy, Gruzji, Azji Środkowej. Są to również kobiety z polskim pochodzeniem z b. ZSRR, oraz studentki polskiego pochodzenia.
Czytaj dalej.

„Salam!”

Fundacja Batorego EEA GrantsFundacja „MultiOcalenie”, w partnerstwie z Fundacją „Wolna Syria” i Fundacją „Re-Spotkania”, realizuje projekt „Salam!”, współfinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”. Zadaniem projektu jest przygotowanie polskich instytucji państwowych do przyjęcie grup uchodźczych z Bliskiego Wschodu relokowanych i przesiedlanych do Polski.
Czytaj dalej.

Projekt „MultiAzyl”

Projekt „MultiAzyl” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, budżetu Państwa i Miasta Stołecznego Warszawy.
Czytaj dalej.

Zakończenie projektu „Macierzyństwo na uchodźstwie”

Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu „Macierzyństwo na uchodźstwie”, w ramach którego zorganizowanych zostało 6 pikników edukacyjnych dotyczących 6 złotych zasad żywienia dzieci. Z rad pediatry skorzystało wiele mam imigrantek. Projekt był współfinansowany ze środków Fundacji „Nutricia” i Federacji Banków Żywności. Urzędowi do Spraw Cudzoziemców dziękujemy za pomoc w organizacji pikników edukacyjnych!
Czytaj dalej.

Projekt „Inny Punkt Widzenia”

Za nami pierwsza część projektu „Inny Punkt Widzenia”, który realizujemy w partnerstwie z Komendą Główną Straży Granicznej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przez cztery miesiące przeprowadziliśmy 12 szkoleń dla 296 funkcjonariuszy Straży Granicznej (Nadbużański, Śląsko-Małopolski, Bieszczadzki i Nadwiślański Oddział SG). 23 funkcjonariuszy bierze udział w kursach języka czeczeńskiego, gruzińskiego i arabskiego. W interaktywnych warsztatach w Kruszynianach wzięło udział 34 funkcjonariuszy. Przejechaliśmy w tym czasie 6196 km! Odwiedzonym Oddziałom SG dziękujemy za niezwykle gościnne przyjęcie, a PSG Krynki za pomoc przy realizacji warsztatów w Kruszynianach!
Czytaj dalej.

Warsztaty wyjazdowe w ramach Projektu „Inny Punkt Widzenia”

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z funkcjonariuszami z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W naszym szkoleniu biorą udział osoby z pionu cudzoziemskiego PSG Warszawa – Okęcie, PSG Bydgoszcz i PSG Kielce. Szkolenie odbywa się w ramach projektu “Inny Punkt Widzenia” współfinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Czytaj dalej.

Realizacja Projektu „Inny Punkt Widzenia” (1)

Projekt “Inny Punkt Widzenia” dotarł do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W dniu dzisiejszym w naszym szkoleniu wzięło udział 17 funkcjonariuszy z PSG Warszawa – Okęcie, PSG Modlin i PSG Łódź. Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Czytaj więcej.

Realizacja Projektu „Inny Punkt Widzenia” (2)

W dniach 13-15 maja odbyło się szkolenie dla Straży Granicznej w ramach projektu “Inny Punkt Widzenia” współfinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Byliśmy w Raciborzu, Pyrzowicach, Balicach. Na zdjęciu rozmowy z naszymi pracownikami z Gruzji i Tunezji.
Czytaj dalej.

Realizacja Projektu „Inny Punkt Widzenia” (3)

W dniach 7 – 8 maja przedstawicielka naszej Fundacji uczestniczyła w seminarium poświęconym sytuacji cudzoziemców w Polsce organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Nasza prezentacja poświęcona była tematyce gruzińskiej.
Czytaj dalej.

Projekt „Macierzyństwo na uchodźstwie”

Nasz projekt “Macierzyństwo na uchodźstwie” otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym “1000 pierwszych dni dla zdrowia” organizowanym przez Fundację NUTRICIA z Federacją Polskich Banków Żywnościowych. Do konkursu zgłoszono 69 projektów, dofinansowanie otrzymało 20 projektów.
Czytaj dalej.

MultiTolerancja

Projekt przeciwdziała dyskryminacji i reaguje na akty agresji oraz dyskryminacji wymierzane w stosunku do cudzoziemców, mniejszości narodowych i religijnych. Wzmacnia Policję w kwalifikowaniu przestępstw z nienawiści i wzmocnia jej rolę w eliminacji patologicznych zachowań dyskryminacyjnych, w tym antysemickich i antyislamskich.
Czytaj dalej.

Projekt “Qulturalne Krynki”

Projekt “Qulturalne Krynki” zakłada zrealizowanie trzech wyjazdów tematycznych do Warszawy, dla dzieci i młodzieży z miejscowości Krynki w województwie podlaskim. Krynki to obszar pozbawiony dostępu do dóbr kultury, a tamtejsza młodzież nie ma możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. Działania w projekcie zostały zaplanowane w taki sposób, aby nie tylko umożliwić młodzieży wizytę w stolicy, ale również na podstawie tego, co w Warszawie zobaczą i przeżyją, zachęcić do czynnego uczestnictwa w warsztatach kulturalnych, które również organizujemy w ramach projektu.
Czytaj dalej.

Projekt „Viva Podlasie!”

Projekt „Viva Podlasie!” finansuje Urząd marszałka Województwa Podlaskiego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących gminy Szudziałowo i Krynki (powiat sokólski), jak również do ich rodziców i dziadków.
Czytaj dalej.

MultiNews 03/2015

Eksport żywności z EU do Rosji przez Białoruś We wrześniu 2014 roku Unia Europejska wprowadziła sankcje względem rosyjskich urzędników oraz przedsiębiorstw. W ich rezultacie, Rosja wprowadziła własne sankcje w stosunku do części krajów Unii Europejskiej. Od października 2014 r. poprzez m.in. Białoruś rozpoczął się masowy reeksport produktów rolno-spożywczych.
Czytaj dalej.

Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2”

Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji2” jest kontynuacją naszego projektu realizowanego w 2015 r. – prezentowanie w szkołach na terenie całego kraju mobilnej wystawy dotyczącej losów polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu w latach 1936 – 1940. Było to działanie skierowane do społeczeństwa polskiego, które bardzo mało wie na temat ogromnych fal deportacji, które dotknęły nasz naród. Z naszego doświadczenia wynika, iż Polacy nie do końca rozumieją, kim jest repatriant i z jakiego powodu przyjeżdża do Polski. Projekt był współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski.
Czytaj dalej.

Koszelówka polonijna 2016

Projekt ma za zadanie pogłębienie praktycznej znajomości języka polskiego przez przedstawicieli młodzieży polonijnej z Polskiej Szkoły im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi (Gruzja), organizacji polonijnych w Armenii (Związek Polaków w Armenii „Polonia”, „Dom Polski”, ,,Polska Rodzina”) na wakacyjnym wypoczynku w ciekawym historycznie oraz kulturowo regionie Polski – na Pojezierzu Gostynińskim.
Czytaj dalej.

Wakacje z językiem polskim

Projekt „Wakacje z językiem polskim” jest skierowany do dzieci ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą zamieszkujących Warszawę i aglomerację warszawską, oraz do ich rodziców, a także do ich polskich kolegów, nauczycieli i polskich rodziców. Działania projektowe zostały wszechstronnie dobrane, by posłużyć integracji, wzajemnemu poznawaniu się i rozwijaniu pozytywnych relacji, oraz kontaktów w szkołach w Warszawie i aglomeracji warszawskiej, do których uczęszczają dzieci uchodźcze.
Czytaj dalej.

Inny Punkt Widzenia

Projekt “Inny Punkt Widzenia” zakłada przeprowadzenie stacjonarnych i wyjazdowych (Kruszyniany – wieś tatarska) interaktywnych warsztatów antydyskryminacyjnych dla funkcjonariuszy SG zajmujących się tematyką cudzoziemską.
Czytaj dalej.

Macierzyństwo na uchodźstwie

Projekt trafi do cudzoziemek, które w Polsce złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Nasz projekt ma wytłumaczyć matkom cudzoziemkom, czego potrzebują ich dzieci w pierwszych 1000 dniach życia.
Czytaj dalej.

Warszawskie Centrum Integracyjne

Projekt zakłada realizację działań dla kobiet cudzoziemek z różnych krajów, które wraz z dziećmi mieszkają w Warszawie. W projekcie WCI Fundacja pragnie objąć działaniami kobiety – mieszkanki różnych rejonów naszego miasta. W ramach projektu działa Warszawski Punkt Integracyjny dla Cudzoziemek, w którym kobiety mogą korzystać z kompleksowej pomocy mającej na celu zarówno rozwiązywania bieżących problemów cudzoziemek, jak i długofalowe działania zmierzające do integracji kobiet ze społecznością lokalną Warszawy.
Czytaj dalej.

Projekt „MultiAzyl”

Projekt „MultiAzyl” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, budżetu Państwa i Miasta Stołecznego Warszawy Działania w projekcie: – dyżury prawnika w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach – dyżury prawnika w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie – pomoc prawna dla osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy i osób z ochroną międzynarodową.
Czytaj dalej.

EdukacJA i PoMOC

wsparcie dzieci cudzoziemskich i repatrianckich w warszawskich szkołach – projekt współfinansowany ze środków Urząd Miasta st. Warszawy.

Moja MultiWawa

projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

„Trzeba patrzeć własnymi oczami i myśleć własnym rozumem”

wzmacnianie pozycji młodych liderów polonijnych z Gruzji i Uzbekistanu – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wsparcie dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach

projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nad Niemnem i Świsłoczą

wspólna przeszłość historyczna pogranicza polsko-białoruskiego -projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Puszcza Knyszyńska

wspólna marka turystyczna powiatu białostockiego i sokólskiego – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podlasie moja Super Moc!

projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Możliwość komentowania została wyłączona.