Projekt “Inny Punkt Widzenia”

Projekt “Inny Punkt Widzenia” zakłada przeprowadzenie stacjonarnych i wyjazdowych (Kruszyniany – wieś tatarska) interaktywnych warsztatów antydyskryminacyjnych dla funkcjonariuszy SG zajmujących się tematyką cudzoziemską.
Warsztaty będą przeprowadzali w większości cudzoziemcy zatrudnieni w Fundacji – reprezentujący różne kręgi kulturowe (świat arabski, Kaukaz) i religijne (islam, prawosławie).

W projekcie odbędą się wyspecjalizowane kursy języków obcych dla SG: czeczeński, gruziński i arabski.

Możliwość komentowania została wyłączona.