MultiTolerancja

Projekt przeciwdziała dyskryminacji i reaguje na akty agresji oraz dyskryminacji wymierzane w stosunku do cudzoziemców, mniejszości narodowych i religijnych. Wzmacnia Policję w kwalifikowaniu przestępstw z nienawiści i wzmocnia jej rolę w eliminacji patologicznych zachowań dyskryminacyjnych, w tym antysemickich i antyislamskich.

3 loga

Poprzez dopasowaną ofertę działań i współtworzenie projektu Policja otrzymuje wsparcie merytoryczne i prawne przy klasyfikowaniu przestępstw z nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Projekt dostarcza rzetelny pakiet wiedzy na temat grup dyskryminowanych. Jest realizowany na terenie całego kraju w ramach szkoleń/warsztatów i wydawanego newslettera “MultiNews”.

Partnerami projektu są:

  • Komenda Główna Policji
  • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Programu “Obywatele dla Demokracji”

Możliwość komentowania została wyłączona.