Viva Podlasie!

Projekt „Viva Podlasie!” finansuje Urząd marszałka Województwa Podlaskiego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących gminy Szudziałowo i Krynki (powiat sokólski), jak również do ich rodziców i dziadków.

Podstawową ideą, przyświecającą projektowi, jest przede wszystkim odbudowa więzi międzypokoleniowych i zaproponowanie takich form aktywności kulturalnej, które te więzi wspierają i umacniają. Działania w projekcie zapewniają młodemu pokoleniu dostęp do świadomego korzystania z bogactwa kulturalnego własnego miejsca zamieszkania, do czynnej promocji atrakcyjności kulturalnej własnego regionu poprzez spisywanie unikalnej gwary pogranicza (mieszane słownictwo polskobiałorusko„ chachłackie”).

Odpowiednio dobrane działania projektowe – gra miejska, stworzenie strony internetowej www.vivapodlasie.org.pl, nagrywanie za pomocą kamery i dyktafonu rodzinnych tradycji oraz obyczajowości, wydawanie szkolnej gazetki (wersja papierowa i elektroniczna) wszystko to aktywizuje kulturalnie młodzież i dzieci z terenu gmin Krynki oraz Szudziałowo i jest ciekawym i urozmaiconym programem edukacyjnym dla młodego pokolenia z obszaru defaworyzowanego społecznie, nie mającego dostępu do instytucji kultury.

Jest to też aktywna forma spędzania miesięcy wakacyjnych. Czas spędzany wspólnie z przedstawicielami starszych pokoleń pozwala nie tylko na budowę więzi międzypokoleniowych, ale wyposaża też młodych ludzi w tak ważny element dorosłego życia, jakim jest samoświadomość i duma z miejsca swego pochodzenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.