Warszawskie Centrum Integracyjne 2

Projekt „Warszawskie Centrum Integracyjne 2” jest kontynuacją działań integracyjnych dla imigrantek i ich dzieci ze społeczeństwem przyjmującym – mieszkańcami Warszawy i aglomeracji warszawskiej, które nasza Fundacja prowadzi od marca 2014. W grupie docelowej znajduje się wiele kobiet z Kaukazu Północnego, Ukrainy, Gruzji, Azji Środkowej. Są to również kobiety z polskim pochodzeniem z b. ZSRR, oraz studentki polskiego pochodzenia.

UE_FAMI

Cały personel projektu, składający się głównie z kobiet imigrantek (Gruzja, Czeczenia, Ukraina, Uzbekistan), świadczy kompleksową pomoc, mającą na celu rozwiązywanie bieżących problemów cudzoziemek. W ramach projektu realizowane są także działania długofalowe, zmierzające ku integracji imigrantek ze społecznościami lokalnymi. W Punkcie cudzoziemki z Warszawy i aglomeracji warszawskiej będą mogły skorzystać z wyspecjalizowanego wsparcia asystenta ds. aktywizacji zawodowej, psychologa, asystenta socjalnego, mediatora, prawnika. W godzinach popołudniowych odbywają się kursy języka polskiego dla dorosłych i dzieci cudzoziemskich.

Podczas kursu polskiego dla dorosłych i uzyskiwania porad u specjalistów, dziećmi zajmuje się opiekunka w świetlicy, która zaoferuje: zajęcia plastyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, a także zapoznaje dzieci z polskimi tradycjami, świętami, bajkami. W projekcie przewidziano gry miejskie, dotyczące tematyki historycznej, nawiązujące do ważnych dla Polaków wydarzeń i postaci historycznych.

W ramach projektu zabierzemy imigrantki do ważnych historycznych i kulturalnych miejsc w Warszawie. W szkołach aglomeracji warszawskiej przeprowadzimy cykl warsztatów z tematyki wielokulturowości i wieloreligijności. Działanie to przyczyni się do budowy tolerancji, otwartości i poszanowania różnic wśród polskich uczniów. Cykl warsztatów poprowadzi cudzoziemski personel Fundacji. Warszawskich seniorów zapoznamy z kulturą i tradycjami imigrantów ze świata arabskiego, Kaukazu Południowego i Północnego oraz Ukrainy, którzy zamieszkują w Warszawie.

Cudzoziemki zaproszą swoje polskie sąsiadki, pracodawczynie i koleżanki do udziału w warsztatach kulinarnych, które odbędą się w warszawskich restauracjach z kuchnią narodową. Dopełnieniem działań w projekcie będzie wsparcie socjalne dla cudzoziemek i ich rodzin: opłata za zajęcia sportowe, przedszkola i żłobki, wykupienie usług medycznych i rehabilitacyjnych, zakup lekarstw, ubrań i żywności. Odbywać się będą dyżury pediatry, internisty i innych specjalistów. Szczególną opieką będą objęte dzieci z ciężkimi chorobami.

Projekt realizujemy od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, oraz budżetu Państwa.

Bezpieczna Przystań.

Możliwość komentowania została wyłączona.