„Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2”

Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2” jest kontynuacją naszego projektu realizowanego w 2015 r. – prezentowanie w szkołach na terenie całego kraju mobilnej wystawy dotyczącej losów polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu w latach 1936 – 1940. Było to działanie skierowane do społeczeństwa polskiego, które bardzo mało wie na temat ogromnych fal deportacji, które dotknęły nasz naród. Z naszego doświadczenia wynika, iż Polacy nie do końca rozumieją, kim jest repatriant i z jakiego powodu przyjeżdża do Polski. Projekt był współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski.

Niniejszy projekt jest wyspecjalizowanym projektem zorientowanym na określone grupy odbiorców: osoby przygotowujące się do repatriacji do Polski (posiadające promesę wystawienia wizy repatriacyjnej), studentów polskiego pochodzenia przygotowujących się do wyjazdu do Polski i już studiujących w Polsce. W projekcie stworzyliśmy podstronę Witaj w Ojczyźnie. Przygotowaliśmy także publikacje w wersji elektronicznej, w języku polskim i rosyjskim, ABC repatrianta o warunkach życia i pracy w Polsce dla osób przygotowujących się do repatriacji do Polski, oraz Jadę na studia do Polski o warunkach życia i studiowania w Polsce dla studentów polskiego pochodzenia wybierających się na studia do Polski, a także Jestem uczniem w polskiej szkole zapoznająca rodziców przyszłych repatriantów z polskim systemem edukacyjnym. Informacje zawarte ww. broszurach będą przekazywane przez pracowników Fundacji „MultiOcalenie” w trakcie szkoleń przeprowadzanych w Uzbekistanie, Kazachstanie i Gruzji. W trakcie szkoleń uczestnicy – osoby przygotowujące się do repatriacji (osoby polskiego pochodzenia, jak i ich niepolscy małżonkowie) oraz studenci polskiego pochodzenia przygotowujący się do podjęcia studiów w Polsce zostaną przeszkoleni z takich tematów, jak: pierwsze kroki po przyjeździe do Polski (składanie pism w urzędach, wyrabianie dokumentów), kto jest kim w Polsce, czyli podmioty odpowiedzialne za cudzoziemców i repatriantów w Polsce. W projekcie działa mobilny punkt wsparcia adaptacji dla osób przygotowujących się do repatriacji do Polski i do podjęcia studiów w Polsce, oraz dla posiadaczy Karty Polaka i studentów polonijnych, którzy już przebywają w RP. Porady odbywają się w naszym warszawskim biurze, a także za pośrednictwem komunikatora Skype – od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 16.00 polskiego czasu (nazwa: Fundacja MultiOcalenie). 

W projekcie została powołana także międzyresortowa Grupa Robocza dot. adaptacji repatriantów i studentów polskiego pochodzenia w Polsce.

Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji 2” Fundacji „MultiOcalenie” jest realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Możliwość komentowania została wyłączona.