Projekt „Koszelówka polonijna – 2016”

Projekt ma za zadanie pogłębienie praktycznej znajomości języka polskiego przez przedstawicieli młodzieży polonijnej z Polskiej Szkoły im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi (Gruzja), organizacji polonijnych w Armenii (Związek Polaków w Armenii „Polonia”, „Dom Polski”, ,,Polska Rodzina”) na wakacyjnym wypoczynku w ciekawym historycznie oraz kulturowo regionie Polski – na Pojezierzu Gostynińskim.

Do Koszelówki zamierzamy zaprosić łącznie 16 dzieci wraz z 2 opiekunami. Każdego dnia, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, koloniści będą uczestniczyli w zajęciach języka polskiego (umiejętności praktyczne mówienia, pisania i czytania). Każdego dnia odbędzie się 6 h lekcyjnych nauki polskiego połączonych z elementami polskiej kultury, obyczajowości i historii. Koloniści wezmą udział w warsztatach dziennikarskich, w trakcie których spróbują swych sił w pisaniu reportaży i historii rodzinnych. W czasie wolnym od zajęć dzieci będą miały możliwość aktywnego wypoczynku w towarzystwie polskich rówieśników. Zamierzamy pokazać naszym podopiecznym pobliski Płock i Warszawę.

Projekt „Koszelówka polonijna – 2016” jest jest realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Możliwość komentowania została wyłączona.