Warszawskie Centrum Integracyjne

Projekt zakłada realizację działań dla kobiet cudzoziemek z różnych krajów, które wraz z dziećmi mieszkają w Warszawie. W projekcie WCI Fundacja pragnie objąć działaniami kobiety – mieszkanki różnych rejonów naszego miasta. W ramach projektu działa Warszawski Punkt Integracyjny dla Cudzoziemek, w którym kobiety mogą korzystać z kompleksowej pomocy mającej na celu zarówno rozwiązywania bieżących problemów cudzoziemek, jak i długofalowe działania zmierzające do integracji kobiet ze społecznością lokalną Warszawy.

W Punkcie pomoc świadczy asystent ds. aktywizacji zawodowej, który pomoże znaleźć pracę, wyjaśni przepisy polskiego prawa pracy, wesprze w napisaniu dobrego listu motywacyjnego i cv odpowiadającego polskim realiom. W razie potrzeby do dyspozycji cudzoziemek jest także prawnik z doświadczeniem w udzielaniu porad prawnych imigrantkom. Cudzoziemki mogą także liczyć na wsparcie wykwalifikowanego psychologa. W naszym Punkcie odbywają się kursy języka polskiego połączone z wyjściami kulturalnymi do warszawskich teatrów, bibliotek, domów kultury.

W czasie, gdy kobiety korzystają z porad i konsultacji, oraz kursów języka polskiego, ich dziećmi zajmują się przeszkoleni wolontariusze – studenci psychologii, pedagogiki i innych wydziałów. Zapraszamy do naszej świetlicy integracyjnej, która oferuje zajęcia artystyczne i pomoc w odrabianiu lekcji.

Możliwość komentowania została wyłączona.